Fondacija porodice Bećirević

Porodica Bećirević

Kada su godine 1939. Hasan Bećirević i njegova supruga Halima, rođena H. Mehmedagić, u centru Brčkog sagradili porodičnu kuću i započeli zajednički život, vjerovatno nisu ni slutili da će njihova porodica svojim radom i zaslugama ostaviti trajan historijsk i trag u ovom gradu. Hasan Bećirević je bio među prvim Bošnjacima koji su studirali u Beču. On je 1922. godine završio u Pragu Eksportnu akademiju i bio vlasnik uglednog trgovačkog preduzeća. Halima i Hasan su imali dva sina, Nežada i Seada koji su zajedn o sa svojim suprugama Marijom i Esmom dali veliki doprinos u nauci, kulturi i sportu u Brčkom. Braća Bećirević su bili aktivni članovi Preporoda što je navelo njihove supruge da nakon smrti svojih muževa porodičnu kuću poklone brčanskom Preporodu. Vrijedno st ovog dara se procjenjuje na oko 500.000 KM i jedinstven je slučaj ove vrste u posljednjih stotinu godina. 

Osim što su cijenili nauku i obrazovanje, Hasan i njegovi sinovi su se bavili i filatelijom, fotografijom, kao i bilježenjem događaja važnih za hi storiju Brčkog. U njihovoj zaostavštini, između ostalog, je i bogata filatelistička zbirka, zbirka foto negativa kao i značajna arhivska građa. Sve to, zajedno sa nekretninama u centru Brčkog na površini od oko 500 m 2, poklonjeno je BZK Preporod Brčko dis trikt BiH i ostat će kao amanet za njegovanje istih onih vrijednosti koje je baštinila porodica Bećirević. Uvjet ovoga dara bilo je osnivanje fondacije za stipendiranje nadarenih učenika i studenata iz Brčkog s posebnim akcentom na one slabijeg imovinskog stanja. Preporod je odmah pristupio afirmaciji i razvijanju poklonjene imovine i naslijeđa, kao i osnivanju i radu fondacije.

Korajac text and image block
Korajac CMS - a big picture

Članovi porodice Bećirević

Modernistička kuća porodice Bećirević

Moderne tendencije s početka 20. stoljeća na našim prostorima se danas najbolje mogu prepoznati u arhitekturi i prostornom planiranju. I kuća porodice Bećirević je izgrađena u modernističkom stilu koji krase jednostavne i mirne forme, odsustvo ukrasa i skladnost gabarita. Ovaj stil gradnje govori da je porodica bila ekonomski i svjetonazorski okrenuta prema novim spoznajama i pogledima, koje je na ovoj kući i primijenila. 

Arhitektura je uvijek svjedok vremena u kojem nastaje, slika njegovog ekonomskog potencijala, kulturnih i društvenih prilika i stavova, tako da ova kuća osim što kazuje o porodici Bećirević, svjedoči i o gradu i vremenu u kojem je nastala. Smještena je u centru grada, tek malo izdvojena iz njegove austroug arske jezgre sa tipičnim gradskim trgom i okolnim zgradama. Upravo ta urbanistička postavka parcele je nudila mogućnost internacionalne gradnje koja se nije trebala uklapati ili ravnati sa austrougarskom, a ni orijentalno - bosanskom arhitekturom u čijem sti lu je izgrađen dio grada pored rijeke Brke. 

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample

Kuća je vrlo skladna spratnica i uglovnica sa lijepo oblikovanim građanskim pročeljem s balkonom. Interijer kuće je po konceptu modernistički racionalan, sa jasno podijeljenim stambenim zonama - dnevnim boravkom i kuhinjom u prizemlju, te spavaonicama na spratu. Svi sadržaji su povezani elegantnim i osvjetljenim unutarnjim stubištem. Kuhinja, kupaonica i pomoćne prostorije su opremljene standardnim elementima visoke kvalitete za ono doba. 

Uz kuću je smješteno uređeno dvorište sa cvijetnjakom i pomoćni objekat. S obzirom na činjenicu da se danas u Kući Bećirevića tokom cijele godine realizuju raznoliki kulturni i edukativni programi, slobodno se može reći da je ona jedna od najvažnijih tačaka na kulturnoj mapi Brčkog.

Osnivanje Fondacije

Fondaciju porodice Bećirević je osnovala 2017. godine Bošnjačka zajednica kulture Preporod Brčko distrikt BiH. Osnovni ciljevi i svrha osnivanja Fondacije su stipendiranje i podrška u stručnom usavršavanju učenika i studenata iz Brčkog, s posebnom brigom o onima slabijeg imovinskog stanja. Njeno osnivanje predstavlja realizaciju uvjeta iz darovnica kojima su Esma i Marija Bećirević, supruge Seada i Nežada Bećirevića, poklonile Bošnjačkoj zajednici kulture Preporod Brčko distrikt BiH porodičnu kuću sa okućnicom i pomoćnim objektima. Ovom zadužbinom brčanski Preporod je trajno obavezan da njeguje vrijednosti učenosti, napretka i društvene korisnosti kakve su i sami baštinili svi članovi porodice Bećirević. 

Odbor za nadzor rada Fondacije čine Ćazim Suljević, Mustafa Sinanagić, Anis H. Mehmedagić i Enes Pašalić. Za predsjednicu Fondacije izabrana je dr. Samra Karamujić, a za potpredsjednicu dr. Azra Dervišević.

Korajac image and text block

Zadaci Fondacije

Zadaci Fondacije su da organizira prikupljanje sredstava, te ista prema Statutu i Pravilniku o postupku dodjele stipendija javno i transparentno koristi u svrhe stipendiranja i stručnog usavršavanja učenika, studenata i stručnjaka iz Brčkog. 

Stipendirajući napredne učenike i studente Fondacija želi utjecati na formiranje kvalitetnih kadrova i stručnjaka u Brčkom, a tako ih i motivirati na trajnu odgovo rnost prema Preporodu i našem gradu. Očekuje se da će se svi sugrađani uključiti i podržati rad Fondacije jer je to interes i obaveza svih građana Brčkog. 

Kako bi prihodi Fondacije bili što izvjesniji, Preporodovi članovi su u početnoj fazi animirali sugrađane zaposlene u institucijama Brčko distrikta BiH da svoju podršku radu Fondacije daju potpisivanjem izjave o otvaranju trajnog naloga kojim će se na mjesečnom nivou na ime Fondacije izdvajati određeni iznos od plaće. 

Na taj način je do sada uključeno oko 100 sugrađana. Podržavanje Fondacije jednokratnim prilozima omogućeno je kod BBI Banke uplatama na transakcijski broj 141 - 455 - 53200219 - 74

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample

Nakon raspisivanja prvog poziva za dodjelu stipendija u februaru 2019. godine, a prema Statutu i Pravilniku o postupku dodjele stipendija Fondacije porodice Bećirević, dodijeljeno je devet stipendija za školsku 2018/2019. godinu