Škola informatike

Informatika je danas ,uz poznavanje svjetskih jezika, sve više značajna i  nezaobilazna u svakodnevnom životu i poslovnom svijetu. 

U decembru 2016. godine, BZK „Preporod“ Brčko distrikt BiH započeo je realizaciju projekta Škola informatike. Ovaj projekat je koncipiran kao podrška djeci i mladima koju posebno zanima informatika, programiranje, web dizajn i umrežavanje. U prvoj fazi realizacije projekat je namijenjen za polaznike Preporodovih sekcija i Škole stranih jezika i za sve polaznike je besplatan. Za potrebe Škole formirana su dva kabineta sa po šest računara i to jedan u Domu Islahijeta a drugi u kompleksu džamije u Gornjem Rahiću. Školu informatike pohađa ukupno 53 polaznika uzrasta od osam do petanest godina. Polaznici su raspoređeni u 9 grupa i to sedam grupa u Brčkom i dvije grupe u Gornjem Rahiću.
Prva faza u radu s djecom je upoznavanje sa osnovnim informatičkim pojmovima, te učenje brzog kucanja, koji su neophodni za drugu fazu koja će obuhvatiti programiranje, web dizajn i umrežavanje. Nastava se održava jednom sedmično u trajanju od 60 minuta. 
U savremenom društvu informatička pismenost prestaje biti potreba samo onih koji stiču nova znanja te je važna i u radnoj okolini, u obitelji i društvu općenito. Osnova za razvoj savremenog društva jest informacijska pismenost njegovih pojedinaca, a nužan preduvjet informacijske pismenosti jest informatička pismenost. Aktivnosti sa djecom i mladima su samo prvi korak u realizaciji projekta koji će vrlo brzo biti proširen radom sa svim generacijama zainteresovanih sugrađanki i sugrađana.

 
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample