Literarni konkurs povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Literarni konkurs povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika

Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika BZK Preporod Brčko distrikt BiH raspisuje
KONKURS
za najbolje literarne radove učenika osnovnih i srednjih škola

1. Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola iz Bosne i Hercegovine i dijaspore
2. Teme za učenike osnovnih škola glase:
1. Jezik je most što povezuje ljude
2. Ja sam vjerni rob ljepote
(Musa Ćazim Ćatić)
3. Teme za učenike srednjih škola glase:
1. Moj jezik je moje pravo
2. Ja sam vjerni rob ljepote
(Musa Ćazim Ćatić)
4. Radovi mogu biti napisani u prozi (esej, rasprava, pripovijetka) ili u obliku lirske pjesme.
5. U razmatranje se uzimaju samo originalni učenički radovi.
6. Neophodno je da radovi budu potpisani isključivo šifrom, a u posebnoj koverti dostaviti rješenje šifre (ime, prezime, adresa, škola, razred).
7. Konkurs je otvoren od 18.01.2016. do 18. 02.2016. godine.
Radove treba dostaviti do naznačenog datuma lično ili poslati poštom na adresu
BZK „Preporod" Islahijet 3 76120 Brčko.
8. Za najbolja tri rada u navedenim kategorijama slijede vrijedne novčane nagrade:
I nagrada 300,00 KM
II nagrada 200,00 KM
III nagrada 100,00 KM
9. Proglašenje i čitanje najboljih radova planirano je za subotu, 20. februara 2016. godine, u Domu kulture u Brčkom.

Poštovani!
Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se odlukom UNESCO-a obilježava 21. februara svake godine, BZK „Preporod" Brčko distrikt BiH planira realizirati program kojim bi se ovaj planetarno značajan datum primjereno obilježio u našem gradu. Važan dio programa čini literarni konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola.
Teme za najbolji literarni rad za učenike osnovnih škola glase:
Jezik je most što povezuje ljude
Ja sam vjerni rob ljepote
(Musa Ćazim Ćatić)
a za srednjoškolce:
Moj jezik je moje pravo
Ja sam vjerni rob ljepote
(Musa Ćazim Ćatić)

Smjernice uz predložene teme
Ja sam vjerni rob ljepote(Musa Ćazim Ćatić) (zajednička tema za osnovce i srednjoškolce)
Godine 2015. navršilo se 100 godina od smrti Muse Ćazima Ćatića, pjesnika koji je svojim književnim djelom i svojom umjetničkom pojavom obilježio početak 20.vijeka u bošnjačkoj i bosanskohercegovačkoj književnosti. Izborom teme koja nosi naziv jedne Ćatićeve pjesme željeli smo podsjetiti na značaj ovog velikana bosanske pisane riječi. Ćatić je tragao za idealima ljepote, humanosti, ljubavi...Pjesma Ja sam vjerni rob ljepote Muse Ćazima Ćatića neka vam bude inspiracija za vaš rad u kojem ćete obrazložiti šta znači biti „rob ljepote". Ljepotu je moguće pronaći u svim aspektima života. Musa Ćazim Ćatić ju je nalazio, između ostalog, i u pisanoj riječi. Prepoznavanje ljepote jednako je prepoznavanju naše sreće. Rad treba da odražava vaše viđenje pronalaženja ljepote i sreće: da li u pisanoj riječi, da li u nekom drugom aspektu života.
Jezik je most što povezuje ljude (osnovci)
Jezik kao oruđe kojim se ljudi sporazumijevaju je oduvijek bio jedno od najvećih dostignuća svih naroda. Da li je sporazumijevanje pomoću jezika moguće samo unutar istog jezika ili je bogatstvo jezika poznavanje što više različitih? Koliko je bogat čovjek koji poznaje više jezika? Šta znači poznavati svoj jezik, a šta tuđi? Jezik ne treba biti prepreka, nego nešto što povezuje. Obrazložite u radu šta za vas znači povezati ljude jezikom i na koji način se to najbolje postiže.

Moj jezik je moje pravo (srednjoškolci)
Svaki jezik ima svoju ljepotu. Svaki narod ima pravo na svoj jezik, tako da svaki narod ima pravo na sopstvenu ljepotu. Šta znači voljeti svoj maternji jezik? Kako se najbolje pokazuje ljubav prema njemu? Naša spremnost na uvažavanje razlika i poštovanje prava drugog nisu prepreka za ostvarenje vlastitog prava na kulturu, jezik i druge slobode zagarantovane Deklaracijom o ljudskim pravima. Ima li ijedan pojedinac ili kolektiv pravo osporavati prava drugoga? Takvo pravo se ne spominje u Deklaraciji o ljudskim pravima.Kako kazati Svijetu da Moj jezik je moje pravo?!
Navedene smjernice ne bi trebale ograničiti kreativni proces učenika, već im pomoći u razradi teme i definiranju cilja i predmeta teme.
Konkurs je otvoren do 18. februara 2016. godine, do kada treba dostaviti radove, lično ili preko predmetnih nastavnika/profesora, nakon čega će komisije odabrati i proglasiti najbolje i najuspješnije radove. Za prva tri rada po svakom konkursu predviđene su vrijedne nagrade. Napominjemo da radove treba dostaviti ili poslati pod šifrom na adresu:
BZK Preporod Brčko
Islahijet br. 3
76120 Brčko
ili donijeti lično svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Učesnici konkursa koji žive izvan Bosne iHercegovine pored slanja poštom radove mogu poslati i e-mailom na adresu: preporodbrcko@gmail.com
Proglašenje i čitanje najboljih radova planirano je za subotu, 20. februara 2015. godine, u Domu kulture u Brčkom.

Srdačan pozdrav!

Brčko, 18.01.2016. godine