K O N K U R S 

Slika i riječ za Brigadu

Koordinacija boračkih udruženja proisteklih iz 108/215. brigade Armije RBiH i BZK Preporod Brčko distrikta BiH u povodu obilježavanja 25. godišnjice formiranja 108/215. viteške motorizovane brigade Armije RBiH raspisali su konkurs za najbolje literarne i likovne radove učenika osnovnih i srednjih škola Bosne i Hercegovine.

LIKOVNI RADOVI


• Tema konkursa

- Za učenike osnovnih i srednjih škola tema rada je ista: Poster za junake/inje.
Rad može sadržavati simbole BiH, Brigade, Armije BiH, stilizirana slova… Rad mora biti originalno djelo. Radovi, također, ne smiju sadržati promociju nasilja, nacionalizma, netrpeljivosti, mržnje. 
• Ko se može prijaviti?
- Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola u BiH od šestog do devetog razreda i srednjih škola od prvog do četvrtog razreda.
• Šta je i kako potrebno poslati?
- Rado ćemo uzeti u razmatranje sve originalne likovne radove koji su rađeni na papiru ili platnu. Sve tehnike, stilovi i sva sredstva su dobrodošli (akvarel, tuš, akrilne boje, tempera, olovka, ugljen, uljane boje…)
- Dimenzije rada treba prilagoditi načinima na koji će aplikanti slati radove (veličini koverte).
- U osnovnoj koverti se treba nalaziti rad i na poleđini napisana ili nalijepljena šifra. U istoj koverti mora se nalaziti i koverta sa rješenjem šifre. 
-Rad nije potrebno uokviriti.
Organizator konkursa zadržava prava na pristigle radove.
 

LITERARNI RAD


• Tema za učenike srednjih škola: Spomenik u mome mjestu
U našoj zemlji gotovo da ne postoji mjesto bez spomenika koji je posvećen šehidima i poginulim borcima proteklog rata ili spomenik koji je posvećen brigadi. Pokušaj u razgovoru sa mještanima saznati ko su ti ljudi čija imena pišu na spomenicima, čime su se bavili prije nego što su obukli vojničku uniformu, kakvi su bili saborci, sinovi, kćeri, roditelji? Objasni šta si naučio/la iz priča o njima? Pokušaj objasniti svoj stav o njihovom doprinosu za tvoje mjesto ili grad. Šta je ostalo iza njih osim spomenika i uklesanog imena?
• Tema za učenike osnovnih škola: Svaki rat je rat protiv djece. Eglantyne Jebb 
Nažalost, pored napretka civilizacije, tehnologije, pa čak i napretka u poštovanju ljudskih prava, u svijetu se i dalje vode ratovi. Možeš li zamisliti svijet bez interneta, toplog doma, pa čak i hrane? Objasni značenje citata? Zašto je svaki rat, rat protiv djece? Imaju li djeca ikakav utjecaj u ratu? Koje su posljedice rata na djecu? Znaju li djeca zašto se ratovi uopće vode? I, najzad, da možeš, šta bi poručio/la onima koji ratuju, ali i svojim vršnjacima i vršnjakinjama u zaraćenim dijelovima svijeta? 
• Ko se može prijaviti?
- Na konkurs se mogu prijaviti svi učenici osnovnih škola u BiH od šestog do devetog razreda i srednjih škola od prvog do četvrtog razreda.
- Radovi mogu biti napisani u prozi (esej, rasprava, pripovijetka, opis…) ili u obliku lirske pjesme.
- U razmatranje će se prihvatiti samo originalni učenički radovi. 
- Radovi trebaju biti štampani, font Times New Roman, veličina 12, označenih stranica.
- Neophodno je da radovi budu potpisani isključivo šifrom, a u posebnoj koverti obavezno dostaviti rješenje šifre (šifra, ime i prezime, broj telefona, adresa, škola, razred)


• Napominjemo da literarne i likovne radove treba dostaviti ili poslati pod šifrom na adresu Islahijet br. 3, 76120 Brčko distrikt BiH ili donijeti lično svakim radnim danom od 08.00 do 15.00 sati.
• Za najuspješnije učesnike kao i svake godine predviđene su vrijedne nagrade!
Nagrade se dodjeljuju u dvjema kategorijama – za osnovne i srednje škole.
Konkurs je otvoren do 10. maja 2017. godine, a nagrađene radove će autori pročitati na Svečanoj akademiji koja će biti upriličena 17. maja povodom Dana 108/215. viteške motorizovane brigade Armije RBiH, a likovni radovi će biti izloženi u adekvatnom prostoru.