Muharem Karamujić

Brčanski Preporod realizira ciklus aktivnosti predstavljanja Brčanki i Brčaka koji su kroz obrazovanje, stručno usavršavanje i rad, u Bosni i Hercegovini i svijetu, postigli zapažene rezultate u nauci, kulturi i umjetnosti.

Aktivnost smo nastavili predstavljanjem
prof. dr. Muharem Karamujić

U predstavljanju učestvovali:
prof. dr. Mehmed Dedić
prof. dr. Teoman Duman, rektor Internacionalnog Burč univerziteta u Sarajevu

Subota, 21.05.2016. g.
18.00 sati
Dom Islahijeta Brčko

K R A T K A B I O G R A F I J A:
Dr. Muharem Harry Karamujić je rođen 14.12.1967. godine u Brčkom, gdje je završio osnovnu školu, srednju Ekonomsku školu i prvu godinu Ekonomskog fakulteta. Školovanje je nastavio na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, Monash univerzitetu i La Trobe univerzitetu u Melburnu (Australija).
Dr. Karamujić je ugledan, intuitivan i poduzetan profesionalac, sa iskustvom u bankarstvu, upravljanju rizika, financijsko-ekonomskoj analizi i modeliranju, ekonomskoj politici i razvojnim strategijama, projektnom menadžmentu, analitičkom marketingu, financijskom nadzoru i upravi.
Od nedavno, dr. Karamujić drži katedru na Univerzitetu u Melburnu, kao i na Univerzitetu u Sarajevu. Prije toga je više od 15 godina radio u okviru svoje profesije.