Naučni skup

KNJIŽEVNOST KAO PROSTOR IZAZOVA U REPREZENTACIJI/KONSTRUKCIJI BOŠNJAČKOG KULTURNOG IDENTITETA

U subotu i nedjelju (15. i 16. 10. 2016. g.) u prostorijama Islahijeta održan je Naučni skup KNJIŽEVNOST KAO PROSTOR IZAZOVA U REPREZENTACIJI/KONSTRUKCIJI BOŠNJAČKOG KULTURNOG IDENTITETA.

Program Naučnog skupa KNJIŽEVNOST KAO PROSTOR IZAZOVA U REPREZENTACIJI/KONSTRUKCIJI BOŠNJAČKOG KULTURNOG IDENTITETA, Brčko, 15-16. 10. 2016. (Prostori BZK „Preporod" Brčko, zgrada Islahijeta)

Subota 15. 10. 2016.

12:00 – 12:20 Uvodna riječ domaćina (organizatora) i predsjednika BZK „Preporod" BiH prof. dr. Senadina Lavića
1. 12:20 – 12:40 Doc. dr. Sead Šemsović (Filozofski fakultet u Sarajevu): Književnost kao zrcalo Posebnosti i Opštosti unutar bošnjačkog kulturnog identiteta, uvodno izlaganje
2. 12:40 – 13:00 Prof. dr. Sanjin Kodrić (Filozofski fakultet u Sarajevu): Bošnjačka književnost i kulturalna bosnistika
3. 13:00 – 13:20 Prof. dr. Srebren Dizdar (Filozofski fakultet u Sarajevu): Pripadnost bošnjačke književnosti u kontekstu egzila našeg vremena
4. 13:20 – 13:40 Prof. dr. Muhidin Džanko (Filozofski fakultet u Sarajevu): O nekim aspektima bošnjačke književnosti i bočnjačke književne historiografije u knjigama "Književnost i identitet" Vedada Spahića i " Kritika bosanskog uma " Tarika Haverića

PAUZA 10 min
5. 13:50 – 14:10 Prof. dr. Muris Bajramović (Filozofski fakultet u Zenici): O izborima ili potraga za (ne)mjestom
6. 14:10 – 14:30 Jasmin Agić, MA (Sarajevo): Konstitucija identiteta i refleksije u književnosti
7. 14:30 – 14:50 Samedin Kadić, MA (Fakultet islamskih nauka Sarajevo): Budućnost identiteta
Pauza za ručak, 60 min

8. 15:50 – 16:10 Prof. dr. Zlatan Delić (Filozofski fakultet u Tuzli): Simboličko, stvarno i institucionalno nasilje protiv kulture i identiteta Bosne i Hercegovine: ogled iz socijalne epistemologije i kritičke analize diskursa
9. 16:10 – 16:30 Prof. dr. Fahira Čengić (Fakultet političkih nauka Sarajevo): Mediji i kultura
10. 16:30 – 16:50 Ervin Jahić (KDBH "Preporod" Zagreb): Bojno polje "identitet" - o nišandžijama, carinicima i slobodnim suhozidarima (pseudo)kulture kao ideologije
11. 16:50 – 17:10 Enes Pašalić (Brčko): Pitanje identiteta: Ko su to Bošnjaci?

PAUZA 10 min

12. 17:20 – 17:40 Doc. dr. Šeherzada Džafić (Pedagoški fakultet u Bihaću) Između identiteta i alteriteta – dramatična razapetost memorijskih modela bošnjačke postratne književnosti
13. 17:40 – 18:00 Nehrudin Rebihić, MA (Filozofski fakultet u Sarajevu): Kulturalna semiotika prostora i figure prostornog označavanja u novijoj bošnjačkoj književnosti
14. 18:00 – 18:20 Ernad Osmić, MA (Brčko): (De)konstrukcija bosanskohercegovačkog identiteta korz mitologizaciju rata
18:20 - 18:50 Diskusija o sadržaju tema i izlaganja prvoga dana

KRAJ PRVOGA DANA

Nedjelja 16.10.2016.

1. 10:00 – 10:20 Dr. sc. Adnan Kadrić (Orijentalni institut Sarajevo): Značaj pisanja biografija i bibliografija autora Bošnjaka na orijentalnim jezicima u osmanskom periodu za očuvanje kulturalnoga identiteta Bošnjaka od kraja 19. do kraja 20. stoljeća
2. 10:20 – 10:40 Mr. sc. Ibnel Ramić (Filozofski fakultet u Zenici): Slavenska komponenta kulturnog identiteta Bošnjaka u književnosti osmanskog perioda – između afekcije i afirmacije
3. 10:40 – 11:00 Prof. dr. Mirsad Kunić (Filozofski fakultet u Tuzli) A šta usmena književnost nudi?
4. 11:00 – 11:20 Dr. sc. Nirha Efendić (Zemaljski muzej Sarajevo): Gürs Ilyas u lirskom pamćenju: Tro-varijantsko promicanje pjesme o bolovanju Đerzelez Alije
5. 11:20 – 11:40 Mr. sc. Ena Begović-Sokolija (Filozofski fakultet u Sarajevu): Predodžbe o franjevcima u savremenoj bošnjačkoj književnosti
PAUZA 10 min.
6. 11:50 – 12:10 Prof. dr. em. Elbisa Ustamujić (Fakultet humanističkih nauka Mostar): Narativni identiteti na raskršćima balkanske historije u romanima Huseina Bašića
7. 12:10 – 12:30 Prof. dr. Dijana Hadžizukić (Fakultet humanističkih nauka Mostar): Pitanje identiteta u tekstovima Zlatka Topčića
8. 12:30 – 12:50 Doc. dr. Vildana Pečenković (Pedagoški fakultet Bihać) Konfiguracija ženskog identiteta u narativima bošnjačkih autorica (Kontekstualni pristup djelu Nafije Sarajlić i Bisere Alikadić)
9. 12:50 – 13:10 Mr.sc. Aida Bajraktarević (Zenica): Postkolonijalna kritika u autobiografskom diskursu Meše Selimovića
10. 13:10 – 13:30 Mr. sc. Dženan Kos (Edukacijski fakultet Travnik): Reprezentacija/konstrukcija bošnjačkog kulturnog identiteta u publicističkom opusu Nedžada Ibrišimovića
11. 13:30 – 13:50 Emina Osmić-Hajdarević, MA (Brčko): Kakvom ženom/ muškarcem treba biti? (Kritički osvrt na popularne self-help knjige Sare Sabri)
12. 13:50 – 14:10 Fatima Trbonja (Fakultet humanističkih nauka Mostar): Prostorne figure kulturalnog označavanja u odabranim romanima novije bošnjačke književnosti (romani Ponornica" Skendera Kulenovića i „Berlinski nepoznati prolaznik" Irfana Horozovića)
13. 14:10 – 14:30 Prof. dr. Vedad Spahić (Filozofski fakultet u Tuzli): Razbijeno zrcalo identiteta: ogled o prozi Hadžema Hajdarevića
14. 14:30 – 15:00 Diskusija o temama i izlaganjima drugoga dana i završna riječ (zaključci)