Poziv za učešće na stručno-naučnom skupu

Nematerijalna kulturna baština Brčkog i okoline

U organizaciji BZK "Preporod" Brčko distrikt BiH i BZK „Preporod“ u Bosni i Hercegovini u proljeće 2021. održat će se dvodnevni stručno-naučni skup na temu:

Nematerijalna kulturna baština Brčkog i okoline

Ovim skupom želimo podignuti svijest o značaju tradicionalnih kulturnih vrijednosti ovog podneblja te pozivamo zainteresirane stručne i naučne radnike da prijave svoje učešće na skupu na jednu od tema:

1. Narodni život i običaji brčanskoga kraja (narodna književnost, tradicionalna muzika, igre i kola, narodna veselja, narodna nošnja, narodna privreda, gastronomija,  narodna meteorologija, svadbeni običaji, običaji vezani za rođenje i smrt, vjerski običaji, narodni govor, rodoslovi, naselja)

2.  Forme i sadržaji tradicijske kulture Brčkog i okoline,

3.  Tradicijska kultura Bošnjaka u društvenom ambijentu Bosne i Hercegovine, 

4.  O suodnosu usmene i pisane tradicije,

5. Perspektiva istraživanja tradicijske kulture i UNESCO normativni instrumenti koji se odnose na ovu oblast tradicijskog znanja i iskustva.

Prijavu teme sa sažetkom potrebno je dostaviti na prijavnom obrascu najkasnije do 15. januara 2021. na e-mail adrese:

preporodbrcko@gmail.com i

adnan.kalesic@gmail.com 

Napomena:

Radovi moraju biti u skladu sa temom skupa i trebaju biti odraz novih dostignuća ili afirmisati zaboravljenu tradiciju i običaje brčanskog kraja. Izbjegavati opširne uvode sa općepoznatim sadržajem. Radovi trebaju biti konkretni, te svojim sadržajem predstavljati prilog izučavanju navedene oblasti. Prijavljeni radovi trebaju biti novi, neobjavljeni tekstovi. Radovi će biti objavljeni u Zborniku radova koji će biti štampan kao krajnji ishod stručno-naučnog skupa. Radove je potrebno dostaviti u  elektronskoj verziji, a nakon odobravanju teme svakom od učesnika bit će dostavljeni precizni tehnički kriteriji za izradu rada.

Obrazac za prijavu

Opis programa strucno-naucnog skupa