Predstavljanje knjige "Biblioteka na početku trećeg milenija" prof. Enesa Kujundžića

U organizaciji brčanskog „Preporoda“ sinoć je u Domu Islahijeta u tom gradu organizirana promocija knjige dr. Enesa Kujundžića „Biblioteka na pragu trećeg milenija“. O nacionalnoj biblioteci Bosne i Hercegovine, njenom historijatu, kulturi knjige i knjizi kao formi čuvanja memorije sa dr. Kujundžićem je razgovarala Dženana Muratović, prof. bosanskoga jezika i književnosti.

U osvrtu na knjigu „Biblioteka na pragu trećeg milenija“ Dženana Muratović je kazala da je dr. Kujundžić to djelo objavio 2018. godine povodom 25. godišnjice prijema Bosne i Hercegovine u organizaciju UNESCO.

- "Biblioteka na pragu trećeg milenija" je djelo u kojem autor predstavlja hronologiju nastanka, razvoja i razaranja Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, ukazujući tako na značaj te ustanove i podsjećajući na zlo koje ju je zadesilo u augustu 1992.godine. Osim toga, predstavljajući tradiciju kulture knjige u Bosni i Hercegovini, dr. Kujundžić nastoji podsjetiti na značaj knjige kao forme čuvanja kolektivnog sjećanja. Čitaocu je također ponuđen retrospektivni pregled bosankohercegovačke periodike te informacije o trenutnom stanju kada je riječ o digitalizaciji periodike, arhivskoj građi te obnovi dokumentarnog naslijeđa- kazala je Muratović.

Kujundžić je u svome obraćanju kazao da s obzirom na važnost uloge koju biblioteke igraju u izgradnji svaremenog društva utemeljenog na znanju, revitalizacija biblioteka i reafiramcija njihove uloge u društvenom životu bi trebali biti među prioritetima planiranja kulturne politike u Bosni i Hercegovini.

 - Osim toga, oslanjajući se na savremena dostignuća informacijsko-telekomunikacijske tehnologije, biblioteka može igrati važnu ulogu u društvenom razvoju i održavanju demokratskih vrijednosti društva. Ona zainteresiranim korisnicima otvara put do informacijskih resursa kao preduvjeta za stjecanje novih znanja, formiranje vlastitog mišljenja i osposobljavanje za aktivnu participaciju u društvenim poslovima. Informacije su nezaobilazan, dragocjen putokaz za donošenje ispravnih odluka, koje su po prirodi stvari dragocjen podstrek za napredak pojedinca i društva kao cjeline- izjavo je Kujundžić.

Prije same promocije knjige „Biblioteka na pragu trećeg milenija“ u „Preporodu“ je upriličeno i druženje sa dr. Kujundžićem u okviru kojega se razgovaralo na temu „Nematerijalna baština Bosne i Hercegovine s akcentom na tradicijsku kulturu brčanskog kraja“. Naime, brčanski „Preporod“ je na inicijativu dr. Kujundžića početkom ove godine počeo projekat istraživanja nematerijalne baštine Brčkog i okoline, te je ovaj razgovor bio prilika da se analizira trenutno stanje realizacije projekta čiji će krajnji rezultati biti predstavljeni na skupu koji je planiran po okončanju istraživanja i pripremi pratećeg zbornika radova.

Enes Kujundžić je rođen 1946. godine u Gornjem Rahiću. Godine 1970. diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a magistrirao 1972. na Čikaškom univerzitetu. Doktorat bibliotečkih nauka stekao je 1989. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. U periodu od 1993. do 2005.godine obavljao je dužnost direktora Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH. Od 2007. godine predaje na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu u Zenici. Naučno istraživački interes Enesa Kujundžića obuhvata teme iz oblasti bibliotekarstva, a posebno bibliografiju Bosne i Hercegovine i nematerijalne kulturne baštine Bošnjaka.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample