Promocija knjige šejha Kabira Helminskog

Živi prisutno: Sufijski put do budnog srca

Korajac image and text block

U subotu, 21.12.2019. Brčaci su imali priliku prisustvovati promociji knjige Živi prisutno: Sufijski put do budnog srca autora šejha Kabira Edmunda Helminskog.

O knjizi su govorili akademik prof. dr. Rešid Hafizović, dr. Amra Delić, mr. sci. med. i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, a moderator programa bio je Edhem Vilić.

Predstavljajući ovaj interesantni rukopis akademik Hafizović je kazao da je riječ o pravom akademskom izazovu koji nam Rumija i neke druge teme iz šireg sufijskog književnog konteksta posreduje u diskursu koji ovdje nije tako često viđen.

Dr. Amra Delić je naglasila da autor knjige  povlači paralelu sufijskih učenja sa savremenim psihološkim znanjem i pri tome jezgrovito prikazuje različite koncepte duhovnog razvoja. Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak se obratila u ime izdavača ove knjige TPO Fondacije iz Sarajeva te kazala da je objavljivanje ove knjige bilo pravi izdavački izazov. Istaknula je da je riječ o djelu koje na osebujan način nudi odgovore kako da čovjek spozna sebe u savremenom dobu punom izazova.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample

O autoru

Kabir Helminski je šejh i duhovni učitelj mevlevijskog reda koji je inspiriran likom i djelom velikog Dželaludina Rumija iz Konje. Šejh Kabir Helminski je mevlevijski trening započeo u ranoj mladosti pod supervizijom šejha Sulejmana Lorasa, a 1990.ga je dr.Dželaludin Čelebi iz Istanbula imenovao šejhom mevlevijski tarikata za Ameriku. Sa auprugom Camillom Helminski  pokrenuo je The Threshold Society, fondaciju koja razvija programe učenja i prakse u okvirima sufizma i duhovne psihologije. Preveo je mnoštvo sufijskih djela na engleski jezik, uključujući i Rumija, i autor je brojnih knjiga o sufizmu.

Studirao je književnosti i magistrirao psihologiju, a ima počasni doktorat Univerziteta Seldžuk u Turskoj.

Korajac text and image block