Razglednica sa prikazom Islahijeta koju je poslao dr. Bukvica reisu Čauševiću

U povodu Ramazanskog bajrama priredili smo prečišćene reprinte razglednice koju je poslao prvi brčanski doktor medicine Abdulah-beg Bukvica (1881-1969) poznatom prosvetitelju i reformatoru reisu Mehmedu Džemaludin-efendiji Čauševiću (1870-1938) u Sarajevo povodom Razmazanskog bajrama 1935. godine. Na razglednici se nalazi bajramska čestitka na arapskom i rečenica koja glasi: „uz m. (maksuz) selam vaš Dr. Bukvica". Izdavač ove razglednice je Muslimansko kulturno društvo „Islahijet“ iz Brčkog, koje je pored redovnih članarina i donacija dobrotvora izdavanjem razglednica obezbjeđivalo dio sredstava za stipendiranje učenika ali i finansiranje rada Društva. Vrijedno je ukratko podsjetiti na nekoliko podataka iz biografije dr. Bukvice.

Abdulah-beg Bukvica je bio bošnjački intelektualac, prvi doktor medicine u Brčkom i jedan od prvih doktora medicine u Bosni i Hercegovini, veliki humanista, kulturni i prosvjetni aktivista. Studij medicine završio je u Beču 1909. godine, a za svog života objavio je preko četrdeset radova u različitim časopisima. Bio je aktivan član potpornih društava „Narodna uzdanica“ i „Islahijet“, a u obje organizacije je obnašao jedno vrijeme i funkciju predsjednika društva. Osim toga Bukvica se ubraja među osnivače i dobrotvore društva „Gajret“ u Brčkom. Dr. Bukvica je pripadao prvoj generaciji visokoobrazovanih Bošnjaka sa „bečkom“ školom. Tokom studija u Beču zajedno sa dr. Mehmedom Spahom, Ismet-begom Gavrankapetanovićem i drugim mladim bošnjačkim intelektualcima bio je aktivan u prvom Muslimanskom akademskom društvu „Zvijezda“, osnovanog 1903.godine. U Brčkom je bio upravnik bolnice. Osnovao je Društvo za borbu protiv prosjačenja i obnašao funkciju predsjednika Zadruge opštinskih činovnika i službenika za uzajamno pomaganje. Na čelu Crvenog krsta bio je od 1924. godine do iza Drugog svjetskog rata. Osim toga, dr. Bukvica je obnašao funciju narodnog poslanika Jugoslovenske Muslimanske Organizacije Mehmeda Spahe te je bio član Vakufskog sabora za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu u periodu od 1927. do 1945. godine. Kao ljekar dr. Bukvica se posebno aktivno posvetio borbi za iskorjenjivanje opasnih zaraznih bolesti, kao što su trbušni tifus, pjegavi tifus, disenterija (srdobolja), tuberkoloza, svrab, malarija, bedrenica (antrax), trahom... Reprint razglednice dr. Bukvice možete nabaviti u zgradi Islahijeta svakim radnim danom od 9,00 do 21,00.

Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample