Škola stranih jezika BZK Preporod Brčko distrikt BiH

Škola njemačkog jezika

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod" Brčko, uvidjevši nužnost i interesovanje za pohađanjem kurseva engleskog i njemačkog jezika na području Brčko distrikta BiH, 2013. godine započinje realizaciju projekta koji odgovara tim potrebama. Ovim projektom pokušava se izvršiti promocija važnosti učenja stranih jezika kao osnove za uspjeh u školi, poslu i životu. Jasno je da su engleski i njemački jezik nezamjenjivi pri komunikaciji u modernom svijetu i da učenje stranog jezika svakako pospješuje upoznavanje sebe ali i drugih ljudi. Sam projekat koji provodi BZK „Preporod" Brčko prostorno obuhvata grad Brčko ali i ruralna područja Brčko distrikta BiH gdje se u savremeno opremljenim mektebskim prostorijama odvija nastava stranih jezika. Ideja za pokretanje kurseva stranih jezika se u startu pokazala jako dobrom te je prve godine kurs engleskog jezika u Rahiću i Brčkom pohađalo 40 polaznika koji su naredne godine isti i završili i stekli svoje diplome.

Kurs njemačkog jezika izvodi se u skladu sa evropskim referentnim okvirima, pripremajuci sve polaznike za ispite na Goethe institutu i u OSD centrima. Da se kvalitet u radu isplati svakako se vidjelo u septembru 2014. godine kada se ,nakon sprovedenog anketiranja, za kurs engleskog i njemačkog jezika prijavilo 198 polaznika koji su u oktobru iste godine i započeli pohađanje kursa. Škola stranih jezika je sredinom septembra 2015. godine započela novu školsku godinu.
 
Ukupan broj polaznika (djece i odraslih) ove godine iznosi 314 koji su podijeljeni u 31 grupu, od čega su 143 polaznika upisala njemački jezik, 146 polaznika je upisalo engleski jezik, a 25 polaznika je upisalo turski jezik. Škola je također od ove godine, osim u Brčkom, Brci, Gornjem Rahiću, Maoči pokrenula nastavu i u Palanci, gdje su 22 učenika upisala školu, od toga 15 je upisalo kurs engleskog jezika, a 7 kurs njemačkog jezika.

Nastavu njemačkog realiziraju profesorica Jasmina Kurtalić, profesorica Amra Redžić, profesorica Džehva Ahmetović i  profesorica Šejla Ramić.

Nastava se odvija dva puta sedmično, a svaki od polaznika pohađa kurs u okviru manje grupe sa kojom ima zajednički nivo poznavanja jezika.

 
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample