Svjetski dan knjige 

Danas je Svjetski dan knjige i autorskih prava koji se obilježava svake godine 23. aprila. Tom prilikom, objavljujemo fotografije djela "Medžme'u-l-enhur fi šerhi Multeqa-l-ebhur" koji se nalazi u kolekciji uvakufljenih knjiga rahmetli efendije Ibrahima Halilovića, dugogodišnjeg imama Ferhadija džamije u Banja Luci. Njegove knjige donirala je supruga Emina. Ova knjiga predstavlja komentar na djelo "Multeqa-l-ebhur" (Stjecište mora), poznato djelo iz islamskog prava hanefijskog mezheba. Autor komentara je Ibrahim ibn Muhammed ibn Ibrahim el-Halebi el-Hanefi, fakih, veliki znalac islamskog prava, imam i hatib džamije sultana Mehmed-hana u Istanbulu i profesor škole Daru'l-qirae, koju je podigao Sudi Efendi. Umro je 956. godine po Hidžri, što odgovara 1549. godini po gregorijanskom kalendaru.
Na prvoj stranici nalazi se kratki zapis na arapskom jeziku koji glasi:
"Vlasnik Mahić (Mehić?) Jusuf. Kupio sam ovu knjigu od hafiza Ahmeda?, 150 dinara."
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample
Korajac CMS - Gallery sample